Kalite Standartları ve yasaların ötesinde Gıda Güvenliği Kontrolü müşteri memnuniyeti için bir ön koşuldur. Bu nedenle Vivatinel Kozmofarmasötik San. ve Tic. Ltd. Şti. hammadde girişinden son kullanıma kadar olan süreçte sağlıklı ve güvenli ürünler sağlamayı taahhüt eder. Mevcut ürünlerimizin son kullanıcı tarafından tüketilmesine kadar olan her bir aşamada aniden çıkabilecek olan risklerin saptanması ve kontrolü konusunda kusursuz olmalıyız. Bu taahhüte riayet etmek, organizasyonun bütün aşamalarındaki herkesin dahil olmasına bağlıdır.

Gıda Güvenliği Kontrolü tehliklerinin tanımlanması, uygun, sağlam, dinamik Gıda Güvenliği (HACCP) planlarının oluşturulmasının yanı sıra, ön koşul planlarının uygulanmasına bağlıdır. Bu referans ve dökümanlar, Vivatinel Kozmofarmasötik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Gıda Güvenliği Politikasının operasyonel yazımını oluşturmaktadır. Bununla beraber aşağıdaki maddelerle sürekli iyileştirmenin koşullarını gerçekleştirir.

1.Mevcut Gıda Güvenliği kriterlerinin kontrolünü sağlayacak Gıda Güvenliği ekibini oluşturmak,
2.Operasyon ve proseslerin periyodik kontrollerini sağlayacak kontrol planlarını oluşturmak,
3.Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin oluşturulmasına odaklanmış bir kriz yönetimi oluşturmak,
4.Müşteri memnuniyetini arttırmak amaçlı hırslı hedefler oluşturmak,
5.Sürekli olarak kalite sistemini geliştirmek amaçlı metot ve yetkinliklerde düzenli güncellemeler yapmak.

Vivatinel Kozmofarmasötik San.ve Tic. Ltd. Şti. devamlı olarak iyileştirme uygulayan, bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, Ar-Ge çalışmalarına önem veren, mevcut standartlara uygun üretim yapan, Kalite-Güven-Güvenilirlik üçgeninde bir kuruluş olmayı, yasal ve düzenleyici şartlara uyumu taahhüt eder.

Genel Müdür
Umut Ekin EKİNCİ