Misyon:
Vivatinel bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, insan sağlığının korunması ve en üst düzeye çıkarılması amacıyla yüksek teknoloji ile geliştirilmiş farmasötik preparatları, gıda takviyeleri ve özel beslenme amaçlı gıdaları toplumun hizmetine sunmaktadır.

Vizyon:
Halen pazarda ve pazara hazır ürünler ile birlikte farmasötik preperatları, gıda takviyeleri ve özel beslenme amaçlı gıdalar ile hem yurtiçi hem de uluslararası pazarda gelişen, bilinen ve inanılan lider bir üretici firma olmak.

Kalite Politikası:
Faaliyet alanlarımız;

ISO 9001 kapsamında; Gıda Takviyeleri (Vitamin, Mineral, Bitki Ekstreleri İçeren), Çorba, İçecek ve İçecek Tozu, Özel Beslenme Amaçlı Gıdaların Üretimi, Paketlemesi, İthalat ve İhracatı, Satışı, Kozmetik ürünlerin Paketlemesi, İthalat ve İhracatı, Satışı

ISO 22000 kapsamında; Gıda Takviyeleri (Vitamin, Mineral, Bitki Ekstreleri İçeren), Çorba, İçecek ve İçecek Tozu, Özel Beslenme Amaçlı Gıdaların Üretimi, Paketlemesi, İthalat ve İhracatı, Satışı

Kuruluş amacımıza uygunluğun, kalite idaresi ve kalitenin devamlılığının sağlanması için her birim arasında koordinasyonu sağlayan ve kalitenin tüm çalışanları kapsadığına inanan bir yaklaşım ile eğitim ve insana yatırım yapmak, yukarıda ki faaliyetlerimizi gerçekleştirirken insan sağlığının korunması ve en üst düzeye çıkarılması için gerekli hizmetleri sunmak,sürekli uygunluk için kalite yönetim sistemini gözden geçirmek ve gerekirse revize etmek en önemli önceliğimiz olmuştur.

İnsanların kalite oluşumundaki rolü her zaman dikkatle takip edilmiştir. Bu rollerin oluşturulmasında uluslararası standartlara uygun yaklaşımda bulunmayı, yasal ve yerel mevzuatlara ve şartlara uyumu, standartlara sürekli uygunluk için kalite yönetim sisteminin gözden geçirilmesini ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürdürülmesini sağlamayı öncelikleri göz önüne  almayı ve uygulamayı taahhüt ederiz.

Kalite ölçütünün müşteri memnuniyeti değil, müşterinin kaliteyi fark etmesi olduğunu düşünerek, hem üretim hem de ürün geliştirme kalitesini arttırmak ve yenilikçiliği teşvik etmek konusunda çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

Genel Müdür
Umut Ekin EKİNCİ